Zásady ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Václav Fego, IČ: 63850788 se sídlem Blatnická 4219/4, 628 00 Brno (dále jen: „správce“).
  Kontaktní údaje správce jsou:

 • Korespondenční adresa: Terezy Novákové 64, Brno 621 00.
 • E-mailová adresa: info@montehra.cz
 • Telefonní číslo: +420 732 842 843

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
  • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 2. Poskytování osobních údajů
  • Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty pouze tehdy, pokud jste k tomu udělili svůj souhlas (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR) nebo pokud je to z důvodu (před) smluvních opatření nebo v souvislosti s plněním objednávky zapotřebí (např. zpracovateli zakázky) nebo mohou být poskytnuty na základě právních předpisů (čl. 6, odst. 1, písm. c), GDPR) úřadům, soudům nebo jiným veřejným subjektům, popřípadě z důvodu našeho oprávněného zájmu (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR), abychom vám mohli poskytnout co nejlepší informace / služby.
  • Cookie
   Naše internetová stránka využívá cookies. Jedná se o malé textové soubory, ukládané prostřednictvím prohlížeče do vašeho koncového zařízení. Cookie nezpůsobují žádné škody. Umožňují analyzovat užívání internetových stránek, podporují jejich uživatelskou přívětivost, čímž slouží i uživatelům a zároveň sbírají statistická data o využívání internetových stránek, provádějí analýzu ke zlepšení nabídky. Tato metoda se také označuje jako „Tracking“, tj. sledování potenciálních zájmů uživatelů.
   Chceme vám umožnit, abyste učinili informované rozhodnutí, zda používat či nepoužívat cookie, které nejsou pro technické fungování internetu nezbytně nutné. Upozorňujeme, že pokud reklamní cookie odmítnete, bude reklama méně přesná a bude méně odpovídat vašim zájmům. Užívání internetové stránky zůstane zachováno v plném rozsahu.
   Pokud je zapotřebí použít cookies, probíhá zpracování dat na základě vašeho prohlášení o souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR), našeho oprávněného zájmu (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR) s cílem optimalizovat uživatelskou přívětivost internetových stránek a poskytnout vám nejlepší informace a služby nebo s cílem splnit naše smluvní povinnosti (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR). Bez ohledu na to, zda je zpracování založeno na souhlasu nebo zákonném povolení, máte možnost kdykoli svůj souhlas odvolat, nebo zpracování vašich údajů technologií cookies odmítnout. Pokud nedojde ke zrušení nebo námitce, firma Václav Fego, IČ: 63850788 se sídlem Blatnická 4, 628 00 Brno vymaže cookies nejpozději po uplynutí 90 dní (pokud není stanoveno jinak).
   Používání cookies můžete ovlivnit příslušnou konfiguraci vašeho prohlížeče; prohlížeče mají obvykle možnosti, jak používání cookies omezit nebo jejich ukládání zcela eliminovat. Při deaktivaci cookies může být omezena funkčnost našich internetových stránek. Námitku proti používání cookies v on-line reklamách podniků můžete zaslat přes americké internetové stránky www.aboutads.info nebo přes evropské internetové stránky www.youronlinechoices.com popřípadě obecně na stránky: http://optout.aboutads.info.
   1. Google Analytics (nástroj pro analýzu webu)
    Tyto internetové stránky využívá aplikace Google Analytics, služby pro webovou analýzu Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Informace generované souborem cookie o tom, jak internetové stránky používáte, (např. IP adresa, přístup, navigační tok, doby prohlížení, používané prohlížeče a zařízení, jazyk a země) jsou předávány a ukládány na serverech společnosti Google v USA. My, jako provozovatel této webové stránky máme legitimní zájem na jednoduché analýze používání našich internetových stránek, aby byly pro uživatele co nejpřívětivější a nejúčinnější, a aby byly schopny se postupně dále rozvíjet.
    V případě aktivace anonymizace IP adresy (Funkce "_anonymizeIp()") bude vaše IP adresa, zjištěná společností Google, před použitím v členských státech Evropské Unie nebo v jiných smluvních zemích, které uzavřely Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (EHP) nejprve zkrácena. Ve výjimečných případech však může být plná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena teprve tam. Google tyto informace využívá k vyhodnocení vašeho využívání webové stránky, k sestavování výkazů o aktivitě webové stránky pro provozovatele webových stránek a pro poskytování dalších služeb, spojených s užíváním webových stránek a internetu. Tyto informace Google eventuálně předává třetím osobám, avšak pouze v případě, že to vyžadují právní předpisy, nebo pokud je třetí osoba zpracovává na objednávku společnosti Google.
    Pomocí pluginů (zásuvných modulů) pro webové prohlížeče můžete zamezit zaznamenávání údajů o užívání webových stránek, vytvářených cookiemi pro Google. Můžete k tomu využít tento plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Pokud používáte na vašem mobilním koncovém zařízení internet, můžete zabránit ukládání cookií, podobně jako u stolních počítačů kliknutím na deaktivační tlačítko Google zobrazené dole.
    Bližší informace o podmínkách využívání a ochraně dat naleznete na adrese www.google.com/analytics/terms/de.html resp. na adrese www.google.at/intl/de/policies/. S poskytovatelem máme uzavřenou smlouvu o zpracování zakázek.
    Zpracování probíhá na základě našich oprávněných zájmů podle (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR), aby byly naše internetové stránky navrženy pro uživatele co nejpříjemněji a informovaly jej, nebo mu poskytovaly služby nejlepším možným způsobem, na základě jeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR).
    Zpracování probíhá na základě našich oprávněných zájmů podle (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR), aby byly naše internetové stránky navrženy pro uživatele co nejpříjemněji a informovaly jej, nebo mu poskytovaly služby nejlepším možným způsobem, na základě jeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR).
   2. Další nástroje pro analýzu webu (cookie potřebné z technického hlediska)
    Naše webové stránky používají, mimo jiné z důvodů zabezpečení dat, funkce různých nástrojů pro webovou analýzu, např. Webalizer, AW-Stats, které pracují se soubory protokolu a jsou zčásti součástí licencí GPL (General Public License). Používané soubory cookie umožňují analýzu používání webu vašimi uživateli. Takto generované informace jsou přenášeny na naše servery, na které jsou ukládány. Tomu můžete zabránit nastavením prohlížeče tak, aby žádné cookie neukládal.
    Tyto nástroje využíváme k marketingu a optimalizacím, zejména proto, abychom mohli analyzovat používání našich webových stránek a na základě toho neustále zlepšovat funkce, nabídky a rovněž uživatelský dojem. Statistickým vyhodnocováním chování uživatelů můžeme zlepšovat naši nabídku a učinit ji pro vás jako uživatele atraktivnější. Proto je také zpracování výše uvedených údajů v našem oprávněném zájmu. Shromážděná data (např. IP adresa) jsou uložena a dále zpracovávána teprve poté, co jsou pseudonymizována nebo anonymizována. Zpracování dat je založeno na právních předpisech (§ 96 odst. 3 TKG a na vašem souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR) a / nebo na našem oprávněném zájmu (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR), aby byly naše internetové stránky uživatelsky co nejpřívětivější a poskytovaly co nejlepší informace / služby.
   3. Google Marketing Platform (marketingový nástroj)
    Používáme marketingové a remarketingové služby („Google-Marketing-Services“) společnosti Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Mezi služby, které využíváme, patří aplikace „Search Ads 360“ a „Display & Video 360“.
    Aplikace Display & Video 360 používá soubory cookie k zobrazování reklam, které jsou pro uživatele důležité, ke zlepšování přehledů o účinnosti kampaní nebo pro zabránění tomu, aby se uživateli několikrát za sebou zobrazily stejné reklamy. Google používá cookie k identifikaci reklam, které prohlížeč zobrazuje a zabraňuje jejich opakovanému zobrazování. Program Display & Video 360 kromě toho dokáže pomocí ID souborů cookies zaznamenat konverze, související s požadavky na reklamy. Podle společnosti Google soubory cookie DoubleClick neobsahují žádné osobní údaje. Navíc se vytvářejí uživatelské profily, které se používají k průzkumu trhu - zejména na základě zjištěných zájmů.
    Soubory cookie DoubleClickFloodlight, které používáme, nám kromě toho umožňují přijít na to, jestli na našem webu provádíte nějaké konkrétní činnosti poté, co jste si zobrazili nebo klikli na některou z našich grafických reklam / videoreklam na Googlu nebo na jiné platformě, a to prostřednictvím služby Display & Video 360 - sledování konverzí). Aplikace Display & Video 360 používá tento soubor cookie k porozumění obsahu, s nímž na našich webových stránkách pracujete, abychom vám mohli později zaslat cílenou reklamu.
    V případě reklam „Search Ads 360“ je do prohlížeče odeslán soubor cookie, pokud uživatel navštíví stránku obsahující reklamy z reklamních produktů Google Marketing Platform nebo Google Ad Manager. Tyto stránky obsahují značky (tagy) reklam, které prohlížeč přimějí vyžádat si reklamní obsah ze serverů Google. Po doručení reklamního obsahu je rovněž odeslán soubor cookie.
    Data uživatelů jsou zpracována v rámci marketingových služeb Google pod pseudonymem, tzn., že Google neukládá a nezpracovává příslušné datové soubory pod jménem nebo e-mailovou adresou uživatele, ale zpracovává soubory cookie na základě pseudonymních profilů uživatelů. Z pohledu společnosti Google tedy nejsou reklamy spravovány a zobrazovány pro určitou konkrétní osobu, ale pro vlastníka souboru cookie, bez ohledu na to, kdo je držitelem tohoto souboru cookie. Neplatí to v případě, že uživatel výslovně povolil společnosti Google zpracovávat data bez této pseudonymizace. Informace shromážděné o uživatelích prostřednictvím Google Marketing Services jsou přenášeny a ukládány na serverech společnosti Google v USA.
    Další informace o využití dat společnosti Google pro marketingové účely naleznete na stránce s přehledem: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Prohlášení o ochraně dat společnosti Google najdete na: https://www.google.com/policies/privacy. Pokud si přejete odhlásit se z reklamy Google Marketing Services, orientované na vaše zájmy, můžete využít možnost přihlášení a odhlášení poskytovanou společností Google: http://www.google.com/ads/preferences.
    Zpracování osobních údajů je možné na základě souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR).
   4. Sociální sítě
    Na těchto internetových stránkách jsou umístěny odkazy na sociální sítě Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, a Twitter, znázorněné formou tlačítek s příslušným logem. Tato webová stránka nevyužívá žádné pluginy těchto sociálních sítí, a proto neumožňuje předávání dat o uživatelích.
    Máte možnost nás kontaktovat prostřednictvím uvedených sociálních sítí a zanechat nám zprávy, komentáře nebo příspěvky. K vyřízení žádostí je zapotřebí zpracovávat údaje jako jméno uživatele a poskytnuté informace. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení vaší poptávky. V závislosti na obsahu vaší poptávky slouží vaše osobní údaje k vyřizování a plnění (před)smluvních povinností podle (čl. 6, odst. 1, písm. b) GDPR) nebo k hájení našeho oprávněného zájmu poskytnout vám co nejlepší informace / služby podle (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR).
   5. Facebook
    Máte možnost nás kontaktovat přes Facebook - soubory cookie jsou nastavené společností Facebook tak, aby analyzovaly chování uživatelů. To se děje bez ohledu na to, zda jste na Facebook přihlášeni nebo ne. Facebook používá tyto cookies pro reklamní účely a ke zpracování statistik. Tyto statistiky poskytuje Facebook provozovateli internetových stránek prostřednictvím funkce Facebook Insights v anonymní podobě.
    Provádíme analýzu těchto statistik, aby pro vás byla naše nabídka zajímavější. Zpracování osobních údajů vychází z našeho oprávněného zájmu (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR) a z vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR), abychom vám mohli nabídnout atraktivní informace on-line, spolu se zajímavými příspěvky a prostřednictvím cílených reklamních opatření přispět k úspěchu naší společnosti.
    Informace o osobních údajích zpracovávaných v rámci funkce Facebook-Insights zjistíte na: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Informace o používání cookies společností Facebook si můžete přečíst ve směrnici Facebook-Cookie na adrese: www.facebook.com/policies/cookies/. Všeobecné informace o tom, jak a jaké údaje Facebook zpracovává, když používáte produkty Facebook - například facebookovou stránku našich fanoušků, se dozvíte ve směrnici pro zpracování osobních údajů na Facebooku:
    https://www.facebook.com/about/privacy/update. Vaše dotazy na Facebook, týkající se zásad ochrany údajů směřujte prostřednictvím formuláře na následující odkaz: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586.
    Za zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním Facebooku odpovídá Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2. Chcete-li uplatnit svá práva a nároky na ochranu soukromí, kontaktujte prosím přímo pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů ve společnosti Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.
    V dodatku ke smlouvě mezi Facebookem a námi, jako provozovatelem stránek „Page Controller Addendum“ (který je k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) bylo mezi námi a společností Facebook dohodnuto, že pokud to bude možné, přebírá Facebook povinnosti odpovědné osoby, především převezme vyřizování dotazů dotčených osob. Jsme smluvně vázáni vaše dotazy (pokud se týkají zpracování osobních údajů a statistik) neprodleně předat společnosti Facebook. Chtěli jsme vás požádat, abyste se přednostně obraceli na Facebook.
   6. Facebook-Pixel (nástroj pro personalizaci)
    Tyto stránky využívají tzv. „Facebook Pixel“ sociální sítě Facebook, provozovaný společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.
    Facebook Pixel na jedné straně umožňuje, aby Facebook určil návštěvníky naší on-line nabídky jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam (tzv. „Facebook-Ads“). Facebook Pixel proto používáme ke spuštění zobrazování námi vybraných reklam „Facebook-Ads“ pouze těm uživatelům Facebooku, kteří projevili zájem o naši on-line nabídku nebo o určité funkce (např. projevili zájem o určitá témata nebo produkty, jejichž internetové stránky navštívili), ty pak předáváme Facebooku (jako tzv. „Custom Audiences“).
    S pomocí Facebook Pixelu chceme zároveň zajistit, aby naše reklamy „Facebook-Ads“ byly v souladu s potenciálním zájmem uživatelů a neobtěžovaly je. Pomocí Facebook Pixelu můžeme také zjistit účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a účely průzkumu trhu, a to tak, že zjistíme, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na náš web (tzv. „konverze“).
    Facebook Pixel je při otevření našich webových stránek přímo propojen s Facebookem a může ve vašem zařízení ukládat tzv. cookie. Pokud se následně přihlásíte na Facebook nebo navštívíte Facebook na kterém jste přihlášeni, bude návštěva naší on-line nabídky zaznamenána ve vašem profilu. Shromážděná data o vás jsou pro nás anonymní, nelze z nich proto vyvozovat žádné závěry o totožnosti uživatelů. Data jsou však ukládána a zpracovávána společností Facebook, která je může přiřadit k příslušnému uživatelskému profilu na Facebooku a využít pro vlastní průzkum trhu a reklamní účely. Pokud bychom měli poslat data na Facebook z důvodu srovnání, budou lokálně zašifrována v prohlížeči a teprve poté odeslána na Facebook přes zabezpečené https připojení. Provádí se to pouze za účelem srovnání se stejně šifrovanými daty Facebooku. Jakým způsobem se Facebook Pixel využívá při reklamních kampaních, se dozvíte na: https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel. Další informace o zpracování osobních dat společností Facebook získáte na: https://www.facebook.com/about/privacy.
    Osobní údaje jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR). Proti používání Facebook Pixelu a využití vašich údajů k zobrazování reklam na Facebooku můžete vznést námitku. Přihlášení uživatelé mají tuto možnost na adrese: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.
   7. Instagram
    Můžete nás kontaktovat prostřednictvím Instagramu. Zásady ochrany osobních údajů Instagramu najdete na: https://help.instagram.com/519522125107875. Za zpracování osobních údajů v souvislosti s používáním Instagramu odpovídá Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Zpracování osobních údajů vychází z našeho oprávněného zájmu (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR) a z vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR). Chcete-li uplatnit svá práva dotčených osob a máte-li dotazy na téma ochrana osobních údajů, obracejte se prosím přímo na Facebook. Pracovníky ochrany osobních údajů společnosti Facebook Ireland Ltd můžete kontaktovat prostřednictvím odkazu na tento formulář: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970. Vaše dotazy na Facebook, týkající se zásad ochrany osobních údajů zasílejte prostřednictvím formuláře v následujícím odkazu: https://help.instagram.com/contact/186020218683230.
   8. Pinterest
    Můžete nás kontaktovat také prostřednictvím Pinterestu. Při každém použití Pinterestu jsou ukládány soubory cookie a Pinterest rovněž shromažďuje soubory provozního protokolu a informace o zařízení. Tyto informace používá společnost Pinterest zejména k vývoji platformy, k analýze chování uživatelů a následně k cílenému umístění „pinů“ a reklamy. Obecné informace o zpracování osobních údajů při používání Pinterestu naleznete na adrese: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy. Další informace o používání cookies poskytuje společnost Pinterest zde: https://policy.pinterest.com/de/cookies.
    Pinterest kromě toho používá analytický nástroj Google Analytics. Informace o analytických nástrojích používaných společností Pinterest, s jejichž používáním můžete vyslovit svůj nesouhlas a o schválených reklamních službách naleznete zde: https://help.pinterest.com/de/article/third-party-analytics-or-advertising-providers-pinterest-uses-or-allows. Pinterest rovněž používá dostupné nebo poskytnuté informace o vašem chování i mimo Pinterest, aby vám mohl poskytnout personalizované, a proto zajímavější "piny". Příslušné informace najdete zde: https://help.pinterest.com/de/article/personalized-ads-on-pinterest. Umístění personalizované reklamy můžete ovlivnit tím, že v nastavení účtu uvedete, že žádná o vás poskytnutá informace od inzerentů nesmí být použita ke spuštění personalizované reklamy. Pokud chcete vznést námitky proti používání personalizovaných reklam, můžete tak učinit prostřednictvím http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN formou odhlášení - „opt-outs“. Toto odhlášení však funguje pouze u použitého prohlížeče.
    Jako provozovatel firemního účtu dostáváme spoustu informací o těch, kdo sledují naše „piny“ a také o průběhu vzájemných interakcí. Dostáváme např. statistiky cílových skupin, které nás na základě chování stávajících a potenciálních zájemců, zákazníků a členů informují o tom, co je zajímá. Rovněž je možné demografické rozdělení cílové skupiny na základě věku, pohlaví, umístění a zařízení. Informace, získané na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6, odst. 1, písm. f) GDPR) a na základě vašeho souhlasu (čl. 6, odst. 1, písm. a) GDPR) využíváme k tomu, abychom vám mohli nabídnout nejlepší možné služby a atraktivní on-line vystupování, abychom dokázali učinit naši nabídku ještě přitažlivější, abychom mohli dále rozvíjet a propagovat naše služby a prostřednictvím cílených reklamních akcí přispět k úspěchu naší společnosti. K tomu mimo jiné využíváme statistiky poskytované Pinterestem o jednotlivých „pinech“ (jak často byly prohlíženy, zvětšovány, jak často na ně bylo kliknuto a/nebo zda byly ukládány do paměti) a také o našem profilu (dlouhodobé údaje o jednotlivých „pinech“). Další informace o analytických funkcích Pinterestu pro majitele podnikových účtů, získáte zde: https://help.pinterest.com/de/business/topics/analytics.
    Odpovědnost za zpracování nese společnost Pinterest Europe Ltd. Pracovníka odpovědného za ochranu údajů ve společnosti Pinterest kontaktujte pomocí tohoto formuláře: https://help.pinterest.com/de/data-protection-officer-contact-form. Dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů nebo dotazy dotčených osob lze společnosti Pinterest zaslat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře: https://help.pinterest.com/de/contact.
   9. Newsletter (oprávněný zájem) Osobní údaje zpracovávané za účelem zasílání newsletterů, které upozorňují na nově vydané články na našem webu a podobně dle uvedení při odběru newsletteru. Za účelem doručování emailů můžeme vaší emailovou adresu sdílet s doručovatelem, kterou může být služba MailPoet. Zásady ochrany osobních údajů služby MailPoet naleznete na stránce https://www.mailpoet.com/privacy-notice/.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů jeplnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
  • Účelem zpracování osobních údajů jevyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Plnění smlouvy

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom vás kontaktovali zpět s odpovědí na vaše požadavky pro účely plnění smlouvy, vyřízení vašich objednávek, pro účely tvorby webové stránky a pod.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Newsletter (oprávněný zájem)

Osobní údaje zpracovávané za účelem zasílání newsletterů, které upozorňují na nově vydané články na našem webu a podobně dle uvedení při odběru newsletteru. Za účelem doručování emailů můžeme vaší emailovou adresu sdílet s doručovatelem.

Komentáře (oprávněný zájem)

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Kontaktní formuláře (oprávněný zájem)

Na našich stránkách najdete kontaktní formuláře, které slouží pro poptání našich služeb nebo pro zaslání dotazu či jiné informace. Tyto formuláře sbírají osobní data pouze za účelem zpětného kontaktování s odpovědí.

Cookies (oprávněný zájem)

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádné osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našeho serveru.

 1. Doba uchovávání údajů
  1. Správce uchovává osobní údaje
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 2. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
   • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.
  2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 3. Vaše práva
  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
  2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 4. Podmínky zabezpečení osobních údajů
  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména lepší technické zabezpečení.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 5. Závěrečná ustanovení
  1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2019.