Pomôcky na učenie - Montehra

  • Súbor učebných pomôcok vrátane nástrojov a hier na rozvoj počítania, jemnej motoriky, rozpoznávania farieb, písania a tvorivosti.
  • Nástroje sú navrhnuté tak, aby hravým a interaktívnym spôsobom podporovali základy učenia.
  • Pomáhajú deťom rozvíjať jemnú motoriku, kognitívne zručnosti a základy písania a matematiky.
  • Sú vyrobené z bezpečných, netoxických materiálov, ktoré sú ideálne pre ruky malých detí.