Psaní a čtení - Sety destiček - Set 4 destiček bez šipek

  • Sada pomôcok pre učenie sa čítať a písať je starostlivo navrhnutá tak, aby podporovala začínajúcich čitateľov a pisateľov pri rozvíjaní základných zručností v týchto oblastiach.
  • Je zameraný na rozvoj jemnej motoriky potrebnej na písanie a podporuje aj fonické schopnosti a slovnú zásobu dôležitú pre čítanie.
  • Je ideálny pre deti predškolského a mladšieho školského veku a pomáha budovať pevné základy pre budúci úspech v škole.
  • Bezpečná a užívateľsky prívetivá, s materiálmi vhodnými pre malé deti, ktoré podporujú samostatné učenie a spoluprácu s rodičmi alebo učiteľmi.