Psaní a čtení - Destičky - Velká tiskací písmena se šipkou

  • Sada pomůcek pro učení psaní a čtení je pečlivě sestavena, aby podpořila začínající čtenáře a pisatele ve vývoji základních dovedností v těchto oblastech.
  • Zaměřeno na rozvoj jemné motoriky potřebné pro psaní, zároveň podporuje fonetické dovednosti a slovní zásobu důležité pro čtení.
  • Ideální pro předškoláky a mladší školní děti, pomáhá vytvářet pevný základ pro budoucí úspěch ve škole.
  • Bezpečné a uživatelsky přívětivé, s materiály vhodnými pro malé děti, které podporují samostatné učení i spolupráci s rodiči nebo učiteli.