Prohlášení o shodě

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NA VÝROBU HRAČEK

My, MONTEHRA - Václav Fego, se sídlem na adrese Blatnická 4, Brno 628 00, IČO: 63850788, jako výrobce hraček, tímto prohlašujeme, že výše uvedené hračky vyrobené naší společností jsou v souladu s příslušnými právními předpisy a normami Evropské unie a jsou označeny v souladu s platnými směrnicemi o hračkách.

Naše hračky vyrábíme v souladu s následujícími normami a směrnicemi EU:

  • Směrnice EU o hračkách 2009/48/EC.
  • Normy EN 71 část 1 - Bezpečnost hraček - Mechanické a fyzikální vlastnosti.
  • Normy EN 71 část 2 - Bezpečnost hraček - Hořlavost.
  • Normy EN 71 část 3 - Bezpečnost hraček - Migrace určitých prvků.
  • A další relevantní normy v souladu s typem a použitím konkrétních hraček.

Tímto prohlašujeme, že všechny hračky na eshopu www.montehra.cz  jsou výrobeny v souladu s požadavky platných právních předpisů Evropské unie a jsou bezpečné pro použití dětmi. Dále prohlašujeme, že všechny hračky jsou vyrobeny v České republice a nevyužíváme žádné subdodavatelské práce ze zahraničí. 

Toto prohlášení stvrzujeme svými podpisy:

Václav Fego - majitel Montehra

Petra Špotáková - spolumajitelka Montehra

V Brně dne 6.9. 2019